Voorwaarden

* Betaling contant of per pin aan het einde van het arrangement of via voorfactuur (geen creditcards en niet op rekening).
* Wijzigingen van het aantal deelnemers in een arrangement kan tot uiterlijk 7 dagen van tevoren, dit aantal is bepalend voor de factuur.
* Bij annulering van het gehele gezelschap of afmelding van een aantal deelnemers, korter dan 7 dagen voorafgaand aan het arrangement, brengen wij u € 20,- per gereserveerd persoon aan onkosten in rekening.
* Deelname aan door ons georganiseerde activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico.
* Indien u of een gedeelte van uw gezelschap later dan de afgesproken tijd aanwezig bent, zullen de activiteiten waarvoor u te laat bent te allen tijde in rekening worden gebracht.
* Buitensporig gedrag en/of schade veroorzaakt door deelnemers aan onze activiteiten betekent onmiddellijke verwijdering. Er wordt een procesverbaal opgemaakt en men wordt aansprakelijk gesteld voor eventuele aangerichte schade.
* Bij geschillen beslist de directie van The American Roadhouse BV hoe te handelen.
* U bent zowel persoonlijk als privé verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.
* Bij reservering van één van onze arrangementen bevestigt u dat u akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden.